Draudžiama siųsti

  • Draudžiami siųsti: cigaretės, alkoholis, narkotikai ir kitos psichotropinės medžiagos.
  • Draudžiami siųsti: ginklai, jų šaudmenys, sprogstančios medžiagos.
  • Draudžiami siųsti: nuodingos ar koroziją sukialiančios medžiagos tokios kaip rūgštis.
  • Draudžiami siųsti: pinigai, vertybiniai popieriai bei juvelyriniai dirbiniai.

Siuntos parengimas

  • Ant siuntos privalo būti nurodytas gavėjo adresas, vardas ir pavardė, bei gavėjo telefono numeris.
  • Siunta turi būti tvirtai ir sandariai supakuota ir neviršyti leistinų gabaritų